Skip to main content

Bewindvoering

Bewindvoering is ook wel bekend als beschermingsbewind. Het is erop gericht om de financiële belangen te behartigen voor personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om dit zelf te kunnen doen. Omstandigheden zoals ziekte, handicap, verslaving en schulden zijn hier de oorzaak van. Een verzoek tot onderbewindstelling kan ingediend worden bij de kantonrechter. Een bewindvoerder kan uw partner of een naast familielid zijn. Als u geen partner of naast familielid heeft die voor uw financiële belangen kan of wil zorgen, kan ook iemand van een professionele organisatie uw bewindvoerder worden. De kantonrechter beslist of het noodzakelijk is dat uw financiële belangen door iemand anders worden beheerd.

Handelingsbekwaam
Als u onderbewindstelling heeft aangevraagd geeft u uw financiën uit handen aan een bewindvoerder. U blijft gedurende de periode van onderbewindstelling wel handelingsbekwaam. Dit betekent dat u zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten.

Verantwoording
Op vastgestelde tijden legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter over het gevoerde financiële beleid.

Aanmelding
Voor het aanvragen van bewindvoering bij Nijnatten Bewindvoering is een intakegesprek noodzakelijk. Tijdens dit gesprek, dat bij u thuis plaatsvindt, wordt de problematiek in kaart gebracht en uw financiële situatie geïnventariseerd. Nijnatten Bewindvoering ondersteunt u bij het aanvragen van de bewindvoering bij de kantonrechter.

Kosten
De kosten die de bewindvoerder in rekening mag brengen worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK). Als u zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt, bestaat er een mogelijkheid om voor de kosten van de bewindvoering een vergoeding te krijgen, die wordt betaald uit de bijzondere bijstand. Of deze bijzondere bijstand wordt toegekend, is echter wel afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Nijnatten Bewindvoering helpt u bij het aanvragen van deze bijstand.

Wilt u meer weten over uw situatie neem dan gerust contact met ons op.