Skip to main content

Budgetbeheer

Onder budgetbeheer wordt verstaan het beheren van uw inkomen door een onafhankelijke derde. Indien u door omstandigheden niet zelf uw financiële zaken op orde krijgt kunt u zich wenden tot NijnattenBudgetbeheer. Het is een ondersteuning om zicht te krijgen op de inkomsten en de uitgaven.

Er wordt een beheerrekening geopend voor de betaling van de vaste lasten, huishoudgeld, aflossingen van eventuele schulden en overige te betalen posten. Tevens worden er bedragen gereserveerd voor toekomstige uitgaven. De afspraken die hiervoor gemaakt worden zijn vastgelegd in het budgetplan. U krijgt van NijnattenBudgetbeheer een inlogcode waarbij u direct inzage krijgt in uw beheerrekening. Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat de reeds aanwezige schulden oplopen.

Voor aanmelding is het noodzakelijk dat er een intakegesprek plaats vindt. Er wordt gekeken wat de inkomsten en uitgaven zijn. Via budgetbegeleiding leren wij u om in de toekomst zelf uw financiële zaken te regelen.

Voor het aanvragen en informatie van budgetbeheer kunt u contact met ons opnemen.