Skip to main content

Tarieven

De tarieven die wij in rekening brengen voor Bewindvoering zijn volgens de vastgestelde tarieven van het Landelijk Orgaan Kantongerechten worden jaarlijks geïndexeerd.

Voor Budget Beheer hanteren wij maandelijkse beheerkosten van € 95,-- inclusief b.t.w. De eenmalige intakekosten bedragen € 250,-- inclusief b.t.w.

In situaties waarbijhet inkomen op bijstandsniveau is kunnen de kosten van bewindvoering en budgetbeheer geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de gemeente middels bijzondere bijstand. De bewindvoerder draagt zorg voor deze aanvraag.

Voor werkzaamheden die buiten de taken van de bewindvoerder of budgetbeheer vallen brengen wij apart hiervoor kosten in rekening. Uiteraard bent u van te voren op de hoogte van deze kosten.

* Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze tekst.