Skip to main content

Werkwijze bewindvoering

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betalen van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een betaalrekening waarover alleen de bewindvoerder het beheer heeft. Wekelijks wordt een vast bedrag overgeboekt naar uw eigen bankrekening als zijnde leefgeld. Een bewindvoerder is niet verantwoordelijk voor het oplossen van de schulden. Voor uw schulden moet altijd een gespecialiseerde schuldhulpverlener ingeschakeld worden naast het beschermingsbewind. Als u onderbewindstelling staat, kunt u niet meer zonder toestemming van de bewindvoerder iets kopen of verkopen. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van uw goederen. Nijnatten Bewindvoering betekent meer dan alleen uw financiën beheren. Er wordt gekeken naar de wettelijke regelingen die er zijn en waar u mogelijk recht op hebt. Ook kan het verzorgen van belastingaangiften (box1), aanvragen van bijstand, huur en zorgtoeslag.

Werkwijze budgetbeheer

Anders dan bij bewindvoering is bij budgetbeheer geen tussenkomst van de rechter nodig. De budgetbeheerder opent samen met u de beheerrekening waarop al uw inkomsten op binnen komen. Hier worden de vaste lasten mee betaald. Tevens wordt er een reservering gemaakt voor toekomstige kosten. Wekelijks wordt er een bedrag overgeboekt naar uw eigen bankrekening als zijnde leefgeld. Na het maken van een budgetplan streven we ernaar dat u zelfstandig weer uw financiën kunt beheren.